Vyhorela stará Turá Brezová

Z Horňácka

1.
[:Vyhorela stará Turá Brezová,:]
[:zapálila, zapálila kucharenka kňazová.:]

2.
[:Nelutujem starej Turej Brezovej,:]
[:lutujem já, lutujem já kucharenky kňazové.:]

verzia II.:

1.
[:Dobre je vám, velebníčku na fáre,:]
[:dokáď sa vám, dokáď sa vám reverenda nepáre.:]

2.
[:Až sa bude reverenda párati,:]
[:mosíme sa, mosíme sa šeci na ňu skládati.:]