Vojáci jedou, jedou

Z Čech

1.
Vojáci jedou, jedou, támhle za vodou.
Potkali dívčici v zelené suknici,
vzali ji s sebou.

2.
Na koně sedá, sedá, do pláče se dal.
Kéž jsem tě má milá, panenko rozmilá,
nikdy nepoznal.