Vletěla husička

Z Pravovic

1.
Vletěla husička do našeho dvora,
pověz mi, má milá, esli bys mě chtěla?

2.
Já bych tebe chtěla, nedají mně naši,
že se tvá matička vysoko vynáší.

3.
Vysoko vynáší, vysoko si vede,
a já sem děvečka chudobne mateře.

4.
Vem sobě bohatou a já chudobnoho,
potom zpomenem jeden na druhoho.