Vlaštovička lítá

Z Bydžovska

1.
Vlašťovička lítá,
povídá, že svítá.
Jdi, holečku, domů,
pomoct ti nemohu,
já bych byla bita, bita,
já bych byla bita.

2.
Já bych byla bita,
od svojí matičky,
že jsem nenažala,
kravičkám nedala,
zelené travičky, vičky,
zelené travičky.

3.
Ty bita nebudeš, budeš,
na trávu nepůjdeš.
Napadla rosička,
studená vodička,
není to žádná, žádná lež,
není to žádná lež.