Aj ty, Juro, cigáne

Z Moravského Slovácka

1.
Aj ty, Juro cigáne, udělej ně grumlu,
já si budu grumlovat, až na vojnu půjdu,
ej, až na vojnu půjdu.

2.
Koníčkovi podkovy budů naše zvony,
ty nám budů zvoniti, až pojedem z vojny,
ej, až pojedem z vojny.

3.
Nechodívaj šohaj k nám, nerada ťa vidím,
rozrhané gatě máš, já sa za ťa stydím,
ej, já sa za ťa stydím.

4.
Dondi k nám až v nedělu, až budeš mět šaty,
já ťě ráda uvidím, panimáma taky,
ej, panimáma taky.