A v ponďelok zrána

Orava

1.
A v ponďelok zrána šiel som za drotára,
[:drotoval som, drotoval a môj gazda vyhrával.:]

2.
A v utorok z rána, šľi zme orať humná,
[:oral gazda, oral ja, oraľi zme obaja.:]

3.
A v stredu za rána, šľi zme kosiť sená,
[:kosil gazda, kosil ja, kosiľi zme obaja.:]

4.
A vo štvrtok ráno páľiľi zme drevo,
[:páľil gazda, páľil ja, páľiľi zme obaja.:]

5.
V piatok žiadne švindľe, strúhaľi zme šindľe,
[:strúhal gazda, strúhal ja, strúhaľi zme obaja.:]

6.
A v sobotu na to, prepiľi zme všetko,
[:prepil gazda, prepil ja, prepiľi zme obaja.:]

7.
A v nedeľu, Bože, ktože mi pomôže,
[:plače gazda, plačem ja, plače celá ďeďina.:]