A tan hore

Tekov

1.
A tan hore pod javorom, šejhaj, hoj,
a tan hore pod javorom, hej,
orie ďieuča z jedním volom, Bože muoj.

2.
Ešťe brázdu ňezorala, šejhaj, hoj,
ešťe brázdu ňezorala, hej,
mamka na ňu zavolala, Bože muoj.

3.
Hibaj, ďieuča, hibaj domu, šejhaj, hoj,
hibaj, ďieuča, hibaj domu, hej,
dala som ťa, ňeviem komu, Bože muoj.