A za našu stodolečku

1.
[:A za našu stodolečku želeňi še trava,:]
[:paslo na ňej švarne dzifče, prešumnoho pava.:]

2
[:Uverilo švarne dzivče pavura ľitaci,:]
[:a muj pavur, šumňí pavur, do ľesa kričaci.:]

3.
[:Vikaš ti śe, švarne dzifče, aš po same pasi,:]
[:a idz hľedac ti pavura, až za čarne ľesi.:]

4.
[:Chodz bi som śe vikasala aš po same šije,:]
[:ta muj pavur, šumni pavur na veki zahiňe.:]