Ach, Bože môj, aká tá noc krátka

Černová

1.
Ach, Bože môj, aká tá noc krátka,
len čo ľahnem, už ma budí matka,
[:otec volá, daj jej stará pokoj,
letel od nej pekný biely sokol.:]

2.
Nebol to sokol, v sokolovom perí,
bol to Janík v bielenej košeli,
[:ach, mamička, poraďte čo robiť,
či Jankovi k sobášu privoliť.:]

3.
Ach, dcéruška, urob si po vôli,
vydávaj sa len po svojej vôli,
[:keď on bude z teba kožu drati,
ale sa mi nepríď žalovati.:]

4.
Ach, mamička, veď mi on sľubuje,
že mi pri ňom veľmi dobre bude,
[:že nebudem nič inšie robievať,
len hodvábne sukničky nosievať.:]

5.
Ach, dcéruška, veď ti on sľubuje,
pokým ťa on do rúčky dostane,
[:a keď ťa on do rúčky dostane,
biť ťa bude, pokiaľ neustane.:]

6.
Ach, mamička, aj vás bíjavali
a predsa ste otca radi mali,
[:trpeli ste aj ja trpieť budem
a keď ja chcem, jeho ženou budem.:]