Vitaj bača, vitaj svet

1.
Vitaj bača, vitaj svet jako z ruži kvitne kvet,
Vitaj bača, vitaj náš, pôjdeme my na salaš.
Na salašku zabudíme a do Betlem pôjdeme,
pri tých našich ovečkách, na tých našich salaškách.

2.
Trebárs som ja ovčiar sám a ja na to nič nedbám,
žijem, žijem bez starosti, v samej rozkoši, radosti,
mám valašku ovčiarsku, nedám za zbroj cisársku.

3.
Ráno, keď slnko vstáva, stojí pod rosou tráva
a ja s veľkým namáhaním ovce z ovčína vyháním,
do zelenej breziny, trebárs som sám, jediný.

4.
Keď ja idem k potoku, moje srdce do skoku,
tak sa mi oni pásli, až im vymiačka podrástli,
stojím a pískam zase a môj statok sa pasie.

5.
Keď ja idem k hájičku, myslím na mú Aničku,
keď ju stretnem, ju políbim v tom ja cestu nepochybím,
stisnem jej rúčku, sadne a mne to na chuď padne.

6.
Ona ma poctí s perem, ja sa od nej odberem,
nerobím si v tom prekážku, podopriem sa na valašku,
stojím a pískam zase a môj statok sa pasie.

7.
Keď ja prídem na salaš, privíta mňa bača náš,
akoš to svého valacha, dá žinčici do črepáka
a to z tej Božskej lásky vyskočím po valasky.