A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný

1.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi, čo je jedon.

2.
A ja tebe poviem čo je jedon,
jedon je len Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

3.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo sú dva.

4.
A ja tebe poviem čo sú dva, dve table Mojžišove,
len je jedon Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

5.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo sú tri.

6.
A ja tebe poviem, čo sú tri, tria patriarchové,
dve table Mojžišové, len jedon je Jezu kríž,
čo nad nami drží kríž.

7.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo sú štyri.

8.
A ja tebe poviem, čo sú štyri, štyria evanjelistovie,
tria patriarchové, dve table Mojžišove,
len jedon je Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

9.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je päť.

10.
A ja tebe poviem, čo je päť, päť galejí na more ihralo,
štyria evanjelistové, Lukáš, Marko, Mateus, Johanes,
traja patriarchové, dve table Mojžišove,
len jedon je Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

11.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je šesť.

12.
A ja tebe poviem, čo je šesť, šesť galejí na more ihralo,
päť rán Božích krvavých, nevinných, štyria evanjelistovie
Lukáš, Marko, Mateus, Johanes, traja patriarchové,
dve table Mojžišove, len jedon je Jezu kríž,
čo nad nami drží kríž.

13.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je sedem.

14.
A ja tebe poviem, čo je sedem, sedem Márii radostí, šesť
galejí na more ihralo, päť rán Božích krvavých, nevinných,
štyria evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus, Johanes,
traja patriarchové, dve table Mojžišove,
len jedon je Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

15.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je osem.

16.
A ja tebe poviem, čo je osem, osem blahoslavenství, sedem
Márii radostí, šesť galejí na more ihralo, päť rán Božích
krvavých, nevinných, štyria evanjelistovie Lukáš, Marko,
Mateus, Johanes,traja patriarchové, dve table Mojžišove,
len jedon je Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

17.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je deväť.

18.
A ja tebe poviem, čo je deväť, deväť kúrou anjelských,
osem blahoslavenství, sedem Márii radostí, šesť galejí na
more ihralo, päť rán Božích krvavých, nevinných, štyria
evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus, Johanes, traja
patriarchové, dve table Mojžišove, len jedon je Jezu kríž,
čo nad nami drží kríž.

19.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je desať.

20.
A ja tebe poviem, čo je desať, desať Božích príkazov,
deväť kúrou anjelských, osem blahoslavenství, sedem Márii
radostí, šesť galejí na more ihralo, päť rán Božích krvavých,
nevinných, štyria evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus,
Johanes,traja patriarchové, dve table Mojžišove,
len jedon je Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

21.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je jedonásť.

22.
A ja tebe poviem, čo je jedonásť, jedonásť je lazarov,
desať Božích príkazov, deväť kúrou anjelských, osem
blahoslavenství, sedem Márii radostí, šesť galejí na more
ihralo, päť rán Božích krvavých, nevinných, štyria
evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus, Johanes,traja
patriarchové, dve table Mojžišove, len jedon je Jezu
kríž, čo nad nami drží kríž.

23.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je dvanácť.

24.
A ja tebe poviem, čo je dvanácť, dvanácť je apoštolov,
jedonásť je lazarov, desať Božích príkazov, deväť kúrou
anjelských, osem blahoslavenství, sedem Márii radostí,
šesť galejí na more ihralo, päť rán Božích krvavých, nevinných,
štyria evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus, Johanes,
traja patriarchové, dve table Mojžišove, len jedon je
Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.

25.
A ty žiačku, žiačku z učení všetky školy vybraný,
povedz mi ty, čo je trinásť.

26.
Trinásty je sám Pán Boh, nad nami jediný, dvanácť apoštolov,
jedonásť je lazarov, desať Božích príkazov, deväť kúrou
anjelských, osem blahoslavenství, sedem Márii radostí,
šesť galejí na more ihralo, päť rán Božích krvavých, nevinných,
štyria evanjelistovie Lukáš, Marko, Mateus, Johanes,
traja patriarchové, dve table Mojžišove, len jedon je
Jezu kríž, čo nad nami drží kríž.