A keď som ja pri murároch robila

Černová

1.
A keď som ja pri murároch robila, robila, robila,
drobný piesok i kamene nosila, nosila, nosila,
drobný piesok i kamene i vodu, i vodu, i vodu,
stratila som pri murároch slobodu, slobodu, slobodu.