Všetci ľudia na mňa vravia

1.
[:Všetci ľudia na mňa vravia že ja rada pijem,:]
[:tá moja rodina všetká na mňa šomre, že nič nezgazdujem.:]

2.
[:A čo by som ja už mala toľko zgazdovati,:]
[:veď ma už bude mať detviansky farár za čo pochovati.:]

3.
[:Pán farár ma pochovajú, aj rektor ma misí,:]
[:dala som mu gaty z ľanového plátna, aj teraz ich nosí.:]

4.
[:A keď mi on nebude chcieť pekne zaspievati,:]
[:budem volať z hrobu, detviansky pán rektor, vráť mi moje gaty.:]