Za vodou, za vodou

1.
Za vodou, za vodou lavočka tunoňka,
tam za mnou chodyla mamočka ridneňka.
[:Na poľe, do školy kročky ňa učila,
daj, Bože, zdorovja tyj, što ňa povila.:]

2.
Syveňke volosja chustočka zakryvat,
zroblenou ručeňkou palyčku si trymat.
[:Daj, Bože, prebože stareňkij holubci,
radosty i zdravja stareňkij chyžočci.:]

3.
Stareňka chyžočka na bik sja nahyňať,
pred ňou na lavoky maty dity čekať.
[:Pišli vsi do svita žyvot svij hledaty,
zostalo materi deň što deň čekaty.:]

4.
Neplačte mamočko, neraňte si dušu,
v serci ste zostala, tam ja vas furt nošu.
[:Pišli sme do svita žyvot svij hledaty,
ostalo materi deň što deň čekaty.:]