A v neďiľu

1.
A v neďiľu skoro rano, kiď naš kohut už spivav,
zvonyv sylno zvonka poplach, do vojny ňa zavolav.
[:Stavajte regruty, berte si šabličky,
pro svoju vlasť i rodyny obetujte dušičky.:]

2.
I ňa z mojim ľubym ňaňkom do boja zverbovaly,
any sme sja od mamičky odobraty ne styhly.
[:Vzjaly sme šabličky, sily na konyčky
a na našych rodnych poľach zotynaly hlavičky.:]

3.
Hej, ňaňko ťažko bojovav a išči ňa obraňav,
strilyv granat blyzko ňoho i mij ňaňko z koňa pav.
[:I tak mi zakričav a Bohu dušu dav,
nedaj ty sja tu zabyty, o mamku sja postaraj.:]

4.
Jak jem išov domiv z vojny, mamka na nas čekala,
kiď ňa samoho vyďila, z plačom ňa pryvitala.
[:Neplač, ty mamičko, dušu nezarmučaj,
ja sja o vas vse postaram, tak mi ňaňko nakazav.:]