Ako bolo na počiatku

1.
Ako bolo na počiatku medzi nami,
bola láska poviazaná reťazami.
Reťazami, reťazenci,
ešte moje očká pozrú za mládenci.

2.
Nebudem si pre milého srdce trápiť,
musím mu ja ten prstienček nazad vrátiť.
Vrátim mu ho, aj mu ho dám,
s jedným som sa pohnevala desiatich mám.