Zabelej sa

Terchová - Trávnica - ťahavo

1.
Zabelej sa, môj šuhajko, zabelej, zabelej, zabelej,
v tej uboči, v tej uboči zelenej, zelenej, zelenej.

2.
A ja bi sa, moj šuhajko, belela, belela, belela,
veď je uboč, veď je uboč zelena, zelena, zelena.