A náš bača

1.
A náš bača dobre dojí,
keď mu ofca dobre stoji,
ej, bučina žeľena, bača dobre dojic zna,
ej, bučina še riedzi, bača ženu rad vidzi.

2.
A ti, bačo, tak śe spravuj,
svojo ofce dobre vartuj,
ej, bučina žeľena, bača dobre dojic zna,
ej, bučina še riedzi, bača ženu rad vidzi.