Veje vietor, veje

1.
[:Veje vietor, veje, lístie opadáva,:]
[:už si ten môj milý, už si ten môj milý
iné dievča hľadá.:]

2.
[:Hľadaj že si, hľadaj, bodaj bys nenašiel,:]
[:bodaj bys dnes večer, bodaj bys dnes večer
pod náš oblok prišiel.:]

3.
[:Pod náš oblok prišiel a tíško zavolal,:]
[:odpusť mi má milá, odpusť mi má milá,
že som ťa oklamal.:]

4.
[:Ja ti neodpustim, to je tvoja vina,:]
[:až pôjdeš na spoveď, až pôjdeš na spoveď
do Jeruzalema.:]

5
[:Jeruzalemsky kňaz, ten ťa vyspovedá,:]
[:ale ti môj milý, ale ti môj milý
rozhrešenia nedá.:]