Zyňče pastyrecki

Goralská zo Zamaguria

1.
Zyňče pastyrecki, bo jus cas, bo jus cas,
[:bo jus šičke ftoski, posly spaš, posly spač.:]

2.
Jesce spač neposly, bo jesce furkajom,
[:jesce pastušovje na poľu špjyvajom.:]

3.
Poľyj dyscu, poľyj, po suhyj doline,
[:nef ze trofka rošne tyj nasyj zyvine.:]

4.
Neľyj dyscu, neľyj, bo če tu netřeba,
[:obyjč zgory nadol a vroč še do neba.:]

5.
Mamuš moja, mamuš, nedaj mne za vode,
[:bo jo ne rybecka, přeplyvač nimozym.:]

6.
Mamuš moja, mamuš, nedaj ze mne za ľas,
[:bo jo ne ftosecek, nepřefurkom zaros.:]