Vyľečala přepelicka z ovsa

Goralská zo Zamaguria

1.
Vylečala přepelicka z ovsa, z ovsa,
a jo hodzym džyfcynecka bosa, bosa,
[:vylečala přepelicka esce ros,
poče hlopcy, poče hlopcy mjyndzy nos.:]

2.
My ňejdymy, my pasymy volki, volki,
třeba zbjyrač po luneckaf skolki, skolki,
[:volki nase do stodolky třa zagnač,
a te skolki na te kympy nasypač.:]

3.
Idže vjecor slonecka jus ňima, ňima,
vto ňetoncy, tymu bedže žima, žima,
[:poče džeči bo do domu je cas gnač,
a zaš jutro bedymy še pjykňe grač.:]