Za tou naší stodoličkou

Juhočeská ľudová pieseň

1.
Za tou naší stodoličkou sedává vrabec,
juchacha, sedává vrabec.
Přiletěla černá vrána, dala mu klofec,
juchacha, dala mu klofec.

2.
Co ty tu chceš, černá vráno, máš černý nohy, nohy!
Dyť já bych se s tebou stydíl jít do hospody,
juchacha, jít do hospody.