Zvodzil ja dzivčatko, bo me ľubovalo

1.
Zvodzil ja dzivčatko, bo me ľubovalo,
hej, teraz ho zochabim, žebi banovalo.

2.
Banuj, dzivče, teraz, ja banoval ňeraz,
hej, ti spala v komore a ja stal na dvore.

3.
Ti spala v komore na novej posceľi,
hej, a ja podupkoval kolo vašich dzveri.