A v tym širim poľu

1.
[:A v tym širim poľu lipka želena,:]
[:pod ňu stoja chlapci, šicke su rovnaki,
muzika im hra.:]

2.
[:Vyhrava, vyhrava, dluho nebudze,:]
[:bo tote parobci na vojnu še stroja,
škoda ich budze.:]


3.
[:Šicke do jedneho narukovali,:]
[:a ich frajirečky, šumné jak kvitečky,
same ostali.:]

4.
[:Dzivky, dzivčatečka, teraz plačece,:]
[:že svojich frajiroch, pyšných oficiroch,
mac nebudzece.:]