Ach, mamičko moja, či ja uš ňie vaša

Spiš

1.
[:Ach, mamičko moja,
či ja uš ňie vaša,:]
[:že vi me tam daľi,
dze veter zanaša.:]

2.
[:Dze veter zanaša,
za visoku huru,:]
[:že bi ja ňeprišla
ku vam na žalobu.:]

3.
[:Aľe ja te huri
do kola obejdzem,:]
[:a ku vam, mamičko,
na žalobu prijdzem.:]


alebo:
1.
Ach, mamičko moja,
čo ja už ne vaša,
že sce me tam dali,
dze viter zanaša.

2.
Dali sce me, dali,
za vysokou horu,
že by som neprišla
ku vam na žalobu.

3.
A ja totu horu
zdaleka obejdzem,
a ku vam, mamičko,
na žalobu pridzem.