Ach, mamičko moja, či ja uš ňie vaša

Spiš

1.
[:Ach, mamičko moja, či ja uš ňie vaša,:]
[:že vi me tam daľi, dze veter zanaša.:]

2.
[:Dze veter zanaša, za visoku huru,:]
[:že bi ja ňeprišla ku vam na žalobu.:]

3.
[:Aľe ja te huri do kola obejdzem,:]
[:a ku vam, mamičko, na žalobu prijdzem.:]