Vyletěl pták hore nad oblaky

Moravská ľudová pieseň, Danaj

1.
Vyletěl pták hore nad oblaky
a zazpíval nade všecky ptáky,
nade všecko stvoření.

2.
Vyletěl on milej pod okénko
a zazpíval sivá holuběnko,
spíš li ty, mňa či čuješ.

3.
A já nespím, já ťa dobře čuju,
ale já ti otevřít nemožu,
naša mamka čujno spí.