Ach, není tu, není

Česká ľudová pieseň Z Berounska

1.
Ach, není tu, není, co by mě těšilo,
ach, není tu, není, co mě těší.
[:Co mě těšívalo, vodou uplynulo,
ach, není tu, není, co mě těší.:]

2.
Jaké to vorání bez pluhu, bez koní,
jaké to vorání bez koleček?
[:Takové vorání, jako milování,
jako milování bez hubiček!:]

3.
Pořád mně dávají, co se mně nelíbí,
pořád mně dávají, co já nechci.
[:Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce,
půl ho dal nebožce, půl by dal mně.:]