Aby nás Pán Bůh miloval

Česká ľudová pieseň z Bydžovska

1.
Aby nás Pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal!
[:Nic nežádáme, jenom to samé,:
aby nás Pán Bůh miloval, miloval!:]

2.
Aby nás pánbůh potěšil, potěšil,
více dobrého naštědřil, naštědřil.
[:Nic nežádáme, jenom to samé,
aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil.:]