Vydajte sa dievky

1.
[:Vydajte sa dievky, vydajte sa razom,:]
ja by sa vydala, frajer mi je kňazom, kňazom,
ja by sa vydala, frajer mi je kňazom.

2.
[:Jeden mi je kňazom a druhý rechtorom,:]
a ten tretí sedí za písacím stolom, stolom,
a ten tretí sedí za písacím stolom.

3.
[:Už som sa vydala, Bože, Hospodine,:]
teraz musím chodiť s hrncom po dedine, dedine,
teraz musím chodiť s hrncom po dedine.

4.
[:S hrncom po dedine a s miskou po meste,:]
aká je to hanba tej mladej neveste, neveste,
aká je to hanba tej mladej neveste.