Akože ja pôjdem samučičká ťato

1.
Akože ja pôjdem samučičká ťato,
keď je cez Pršani prevelikô blato.
[:Keby len to blato, aj dáždik sa leje,
kdeže sa to moje potešenia smeje.:]

2.
Ta ja pôjdem, pôjdem, na pršanskie vŕške,
tam sa rozvíjajú tie ružovie púčke.
[:Odtrhnem si ja tam z tich ruží jeden puk,
aby som ho dala milímu za klobúk.:]