Ach, svekruša moja

1.
Ach, svekruša moja, prečo me nechcete,
[:šak ja vam šetko urobim, co mi rozkažete.:]

2.
Ohňa vam zložim, vodu vam postavim,
[:šej-haj a keď voda zovre oči vam vypalim.:]