A koj som jä

1.
A koj som jä aj chudobný štramák,
preci idem k ščirom džiaukám naráz.
[:G edné prídem, té poviam slovíško
a g druhé prídem, tú boskám na líško.:]

2.
K treté prídem, pekne jú pozdravím,
každý vešer líška jé pohladžím.
[:U té treté, u té si posedžím
a štvrté poviam, že nigde nechodžím.:]