A na našim natoňu šedzi husar na koňu

1.
A na našim natoňu šedzi husar na koňu,
šedzi, šedzi na koničku, čerka sebe zo šabličku.

2.
Odľecela šabľička od ľeveho bočička,
podaj mi ju mila moja, naj ňeschodzim dolu z koňa.

3.
Ja bi ci ju podala, moja mac bi me bila,
že som ešči maľučička, ňedostaňem na konička.

alebo:

1.
[:A na našin na toňu śedzi husar na koňu,:]
[:a na našin na toňičku śedzi husar na koňičku.:]

2.
[:Otpadla mi šablička ot praveho bočička,:]
[:podaj mi ju mila moja, naj ňeschodzim dolu s koňa.:]

3.
[:Ja bim ci ju podala, moja mac bi me lala,:]
[:že ja eśči maľučička, ňedośahňem na konička.:]

4.
[:Na koňička vraneho, šumňe ośedlaneho,:]
[:husarovi ručku podac a do vojni maširovac.:]