A tam dolu pod javorkom

1.
A tam dolu pod javorkom, a tam dolu pod javorkom,
orie dievča s jedným volkom, orie dievča s jedným volkom.

2.
Orie, orie, preoráva, orie, orie, preoráva,
mamka na ňu povoláva, mamka na ňu povoláva.

3.
Hybaj dievča bližšie k domu, hybaj dievča bližšie k domu,
vydávam ťa nevieš komu, vydávam ťa nevieš komu.

4.
Vydávam ťa za Janíka, vydávam ťa za Janíka,
za velikýho zbojníka, za velikýho zbojníka.

5.
Večer ide, ráno príde, večer ide, ráno príde,
nikdá ti nič nedonesie, nikdá ti nič nedonesie.

6.
Len košieľku skrvavenú, len košieĺku skrvavenú
a hlavičku dorúbanú a hlavičku dorúbanú.

7.
A keď mu ju budeš prati a keď mu ju budeš prati,
nesmieš mu ju rozkrúcati, nesmieš mu ju rozkrúcati.

8.
Len raz som sa osmelila, len raz som sa osmelila,
košieľku som rozkrútila, košieľku som rozkrútila.

9.
Našla som tam rukavičku, našla som tam rukavičku,
v rukavičky pravú rúčku, v rukavičky pravú rúčku.

10.
Na tej rúčky prsteň zlatý, na tej rúčky prsteň zlatý,
v tom prsteni kameň drahý, v tom prsteni kameň zlatý.

11.
V tom kameni tratarata, v tom kameni tratarata,
to je rúčka môjho brata, to je rúčka môjho brata.

12.
Mužu, mužu, čos´ urobil, mužu, mužu, čos´ urobil,
veď si môjho brata zabiu, veď si môjho brata zabiu.

13.
Pritma bola nevidel som, pritma bola nevidel som,
vietor fúkau, nepočul som, vietor fúkau, nepočul som.