Zvadne každý jarný kvietok na jeseň

1.
Zvadne každý jarný kvietok na jeseň,
komu radosť, tomu radosť,
každý deň moja mladosť hynie len tak v trápení,
ako tá najkrajšia ruža v jeseni.

2.
Moju mladosť prikryla už čierna zem,
na jej hrobe vyrástol už i zeleň,
záhradník je v mojom srdci velice,
on polieva zo srdcami mé srdce.

3.
A keď už prišiel od Zvolena ten posol,
že jej milý v prvom boji odpadol,
jeho milá na husliach mu tíško hrá,
nech mu Pán Boh jeho dušu odberá.

4.
Vidíš milý ďaleko si odo mňa,
ale zato stále myslím na teba,
myslím, myslím, nikdy ťa nezabudnem,
môžeš vedieť, že ťa verne milujem.