Ach, Bože moj

Trenčiansko

1.
Ach, Bože moj, na sveťe jeden ras,
vipadel mi z vrkoča jeden vlas,
[:premen sa mi, moj vrkoč premilí,
navrát sa mi, moj vienek zelení.:]

2.
Kebich mala štiri pári koňí,
moj vieneček ňigdo ňedohoňí,
[:moj vieneček dole Váhom beží,
paholiatko na kolíske leží.:]