Za tou našou záhradôčkou

1.
Za tou našou záhradôčkou, za tou našou záhradou,
ej, plakalo tam švárne dievča, plakalo tam nado mňou.

2.
Čože plačeš a nariekaš, veď ty moja nebudeš,
ej, na dva rôčky narukujem, ty ma čakať nebudeš.

3.
Čože bys ma moja milá za dva rôčky čakala,
ej, keď ja prídem z vojny domov, ty budeš pre mňa stará.

4.
Ja na vojnu, z vojny domov, ona ešte slobodná,
ej, za kým že si moja milá tie dva rôčky čakala.

5.
Za kým že by, môj najmilší, za kým, že by za tebou,
ej, keď ty prídeš z vojny domov, že ja budem ženou tvou.