Za našima humny šibeničky

1.
Za našima humny šibeničky,
za našima humny šibeničky,
založila milá, holubonka sivá na ne rúčky.

2.
Čo si si ty milá pomyslela,
čo si si ty milá pomyslela,
keď si si tie rúčky na tie šibeničky založila.

3.
Ja som si myslela sama sebe,
ja som si myslela sama sebe,
že ja už nebudem, že ja už nebudem žena tebe.