A vy, páni muzikanti, mám vám čosi povedať

1.
A vy, páni muzikanti, mám vám čosi povedať,
viem ja jednu peknú pieseň, keby ste ju chceli hrať.

2.
Znám ja jeden, fiksum, fidrum, kompasárom, hájiček,
v tom hájičku, fiksum, fidrum, kompasárom, zámoček.

3.
V tom zámočku, fiksum, fidrum, kompasárom, panenka,
pozerala, fiksum, fidrum, kompasárom, z okienka.

4.
Prišou ku nej, fiksum, fidrum, kompasárom, Janíček,
pýtau si on, fiksum, fidrum, kompasárom, hrebíček.

5.
A ona mu, fiksum, fidrum, kompasárom, nedala,
lebo ona, fiksum, fidrum, kompasárom, nemala.

6.
Pýtau si on, fiksum, fidrum, kompasárom, perečko,
to jej verné, fiksum, fidrum, kompasárom, srdiečko.

7.
A ona mu, fiksum, fidrum, kompasárom, zvolila,
lebo si ho, fiksum, fidrum, kompasárom, ľúbila.