Ach, bože muj, Bože

1.
[:Ach, bože muj, Bože,
co ja robic mam.:]
Kedz mi prišla karta,
kedz mi prišla karta,
že rukovac mam.

2.
[:A ona mi prišla
s tej Taľijanskej.:]
Že tam ľeži Francuz,
že tam ľeži Francuz,
ze svojim vojskem.

3.
[:Ľeži un tam, ľeži
višteľovani.:]
Dvatišice vojska,
dvatišice vojska,
tristo kanoni.

4.
[:Guľa ľeci v noci,
oheň še bľiska.:]
A nas mladich chlopcoch,
a nas mladich chlopcoch,
za šerco sciska.