A v tej našej zahradečke

1.
A v tej našej zahradečke kerta cirňova.
A v ňej rošne rozmarija šidzem verchi ma.
Hej, rozmarija, šak ja o ňej dobre znam,
ňechcel ši me, beťar ľubic, ta ci z ňej ňedam.

2.
Šickemu je na pričiňe tvoja stara mac.
Chceľi zme še z milim zobrac ňechcela nam dac.
Hej, rozmarija, šak ja o ňej dobre znam,
ňechcel ši me, beťar ľubic, ta ci z ňej ňedam.