Ach, Aničko, něver Janíčkovi

1.
Ach, Aničko, něver Janíčkovi,
bo ně pravda, co Janičko povi.
[:Bo jak on ce do ručkoch dostaně,
budze ce bic ani neprestaně.:]

2.
Ach, Aničko, zo pšeničnej lúčky,
nesúca ši do šedlackej ručky,
[:len ši súca za mladého pána,
ach, Aničko, šumná, maľovaná.:]

3.
Ach, Aničko, co ci to, co ci to,
že máš líčko prebito, prebito.
[:S chlopcami še ľubila, ľubila
a ja líčko prebila, prebila.:]