Ach, z pondelka

1.
Ach, z pondelka za ránečka odobrali Janíčka,
[:ach, z pondelka za ránečka odobrali Janíčka,
nikto väčšmej nenariekal ako jeho Anička.:]

2.
Neplač, milá, nenariekaj, veď ty moja nebudeš,
[:neplač, milá, nenariekaj, veď ty moja nebudeš,
pokiaľ z vojny domov prídem, ty ma čakať nebudeš.:]

3.
A keď bys ma aj čakala, aj tak mojou nebudeš,
[:a keď bys ma aj čakala, aj tak mojou nebudeš,
pokiaľ z vojny domov prídem, ty pre mňa stará budeš.:]