Vyletěla laštověnka

1.
Vyletěla laštověnka, vyletěla laštověnka,
zaletěla do maštale, mezi štyri koně vrané.

2.
Koníčky sa polekaly, koníčky sa polekaly,
moju milú pošlapali, moju milú pošlapaly.