Ach, mamičko moja

1.
Ach mamičko moja, šumni śe mi śňil sen,
[:že mi z pravej ručki, že mi z pravej ručki
śivi holub ľecel.:]

2.
Ach sinu muj, sinu, muj mili Jaňičku,
[:či ti maš abo ňe, či ti maš abo ňe,
dakdzi frajirečku.:]

3.
Abo ci umrela, abo za muž pošla,
[:ach, mamičko moja, ach, mamičko moja,
veku ňedorosla.:]

4.
Šuhaj, ňevibiraj, ľem sebe ber skraju,
[:bo paradne volki, bo paradne volki,
ňeradzi cahaju.:]

5.
Bo paradne volki, ta ľem do stodolki,
[:a paradne dzivki, a paradne dzivki,
ta ľem do poscilki.:]

6.
Šuhaju, šuhaju, pre tebe me laju,
[:že ňeskoro chodziš, že ňeskoro chodziš,
až jak poľihaju.:]