Všytky hory zelenijuť

Horný Zemplín - rodinná

1.
Všytky hory zelenijuť,
všytky hory zelenijuť,
ej, lem jedna hora čorna.

2.
Ej, lem jedna hora čorna,
ej, lem jedna hora čorna
de orala bidna vdova.

3.
De zorala zboronila,
de zorala zboronila
slyzoňkami primočila.

4.
Zaroď, Bože, pšeničeňku,
zaroď, Bože, pšeničeňku,
žeby bylo na zimoňku.

5.
Oj, bratiku, sokoloňku,
oj, bratiku, sokoloňku,
prijmi mene na zimoňku.

6.
Sestro moja perepilko,
sestro moja perepilko
a ty maješ ditok kiľko?

7.
Raz četvero, raz pjatero,
raz četvoro, raz pjatero,
všytkych bude devjatero.

8.
Stavaj, ňaňku, vstavaj z jamy,
stavaj, ňaňku, vstavaj z jamy,
ťažko žyti kolo mamy.

9.
Stavaj, ňaňku, stavaj z hrobu,
stavaj, ňaňku, stavaj z hrobu,
nedaj zažyti porobu.