A ja chlapec mladý

Z Brezovice

1.
A ja chlapec mladý,
ešte mám koníčka v starom meste,
v starom meste, v Debrecíne,
čuo ma ešče po diefčiňe.