Vlaštovičky

1.
Na podzim, když vlaštovičky
k odletu se chystají,
[:slétají se nad kostelem,
neodlétí potají.:]

2.
Na podzim, když listí vadne
a pak suché opadá,
[:ještě jednou chtěl bych zlíbat
tvoje líčka růžová.:]

3.
Vadne nám ta naše láska,
jako růže na keři.
[:vadne nám a opadáva,
me srdce ti nevěři.:]

4.
Jen ty's ušla zraku mému,
jako bílé vidění,
[:sama si mě opustila,
sama bez rozloučení.:]


alebo:
1.
Na podzim když vlaštovičky
k odletu se chystají,
[:slétají nad kostelem,
neodlétají potají.:]

2.
Na podzim když listí žloutne
a pak suché opadá,
[:ještě jednou naposledy
vlaštovička z bohem dá.:]

3.
Když přilétnou vlaštovičky,
k nám se vrátí měsíc máj,
ten čas naší věrné lásky,
promění se zase v ráj.
[:nám dvěma i vlaštovičkám.:]