Vltava

Valčík

1.
Vltavo ty stříbropěnná, kam stále pospícháš,
[:kroužíš kolem Vyšehradu dál a dál se ubíráš.:]

2.
Pozastav se ve svém spěchu, na Prahu se podívej,
[:počkej já něco ti povím a pak dále ubíhej.:]

3.
Aš se na ní vynadíváš, kouzlo lásky budeš znát,
[:pozdrav mě ji než odejdeš, pozdrav mě ji nastokrát.:]

4.
Že ji stále v srdci nosím, že ji věrně miluji,
[:ve dne v noci po ní toužím a nade vše miluji.:]