A za našim selom

1.
A za našim selom, hajičok zelenyj,
[:nese ňa tam skokom, koníčok mij vranyj.:]

2.
Ničenka temnaja, divčinoňka virna,
[:frajiročka moja, bohom mi sudžena.:]

3.
Misjačok osvitív, dve lička rumeny,
[:kotry jem ľuboval až do rannoj zory.:]

4.
Ručenku mi dala i svoje serdeňko,
[:že bude ľubila, cile žiťa virno.:]